01.11.2021
Νέα
Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος ΟΕΦ 2021-2022 της «ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Πρόσκληση 1:ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ Α.Ε.Σ Α.Ε με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17/11/2021. Για να δείτε το τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ

Πρόσκληση 2:ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ/-ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17/11/2021.Για να δείτε το τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ.

Πρόσκληση 3:ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Β.ΙV.1  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17/11/2021.Για να δείτε το τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ

Πρόσκληση 4: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΙΟΔΙΧΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Ι.1  με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17/11/2021. Για να δείτε το τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ

Πρόσκληση 5:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΩΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΟΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ ΠΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.ΙV.1 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17/11/2021. Για να δείτε το τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάντε κλικ εδώ

 

BANNER ESPA