Εγκαταστάσεις

Οι βιομηχανικές δραστηριότητες αναπτύσσονται στο σύγχρονο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα που περιλαμβάνει εργοστάσια επεξεργασίας σταφίδας, ελαιολάδου και εσπεριδοειδών.

Οι σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις (με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα της βιομηχανίας τροφίμων όπως μηχανήματα διαλογής laser, x-rays, μεταλλικούς ανιχνευτές κ.ά.) πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές των εργοστασίων τροφίμων και ανταποκρίνονται σε όλα τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας και υγιεινής και στα πλέον απαιτητικά στάνταρ των μεγαλύτερων βιομηχανιών του εξωτερικού.

Περίπου 200 εξειδικευμένα άτομα απασχολούνται καθημερινά στις βιομηχανικές δραστηριότητες της Π.Ε.Σ.

Οι διαδικασίες παραγωγής είναι διαπιστευμένες κατά ISO 9001, ISO 22000, BRC, KOSHER, HALAL και GLOBALGAP. Τα Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου είναι διαπιστευμένα κατά ISO 17025.

Οι υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Π.Ε.Σ. ανταποκρίνονται στα υψηλότερα πρότυπα τεχνολογίας και υγιεινής ώστε να διασφαλίζεται η άριστη ποιότητα του προϊόντος.

Για τη σταφίδα

Η σταφίδα παραδίδεται από τους παραγωγούς στις εγκαταστάσεις της Π.Ε.Σ. έως περίπου τα τέλη Νοεμβρίου μέσα σε ειδικά παλλετοκιβώτια.

Η όλη διαδικασία γίνεται σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφέςτης Π.Ε.Σ., δηλαδή ποιοτικός έλεγχος και κατάταξη, απεντόμωση και αποθήκευση στις σύγχρονες αποθήκες σύμφωνα με τους αυστηρότερους κανόνες υγιεινής.

Η επεξεργασία του προϊόντος γίνεται μόνο ύστερα από την παραγγελία του πελάτη.

Η σταφίδα από τον τροφοδότη περνάει στα κόσκινα για να γίνει η διαίρεση σε διάφορα μεγέθη. Ειδικοί απορροφητήρες απορρίπτουν και απομακρύνουν τις κόκκινες ισχνές ρώγες, τα τσίγγανα και οτιδήποτε είναι ελαφρότερο από τη σταφίδα. Στη συνέχεια η σταφίδα πλένεται, απομισχώνεται και περνά από τους laser και x-ray διαλογείς.

To επόμενο σημαντικό στάδιο διαλογής είναι η χειροδιαλογή από έμπειρες εργάτριες πάνω σε σταθερά σημεία. Τέλος, η σταφίδα συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτια, περνάει από μεταλλικούς ανιχνευτές και είναι έτοιμη προς χρήση.

Κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας τα διαπιστευμένα Εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου κατά ISO 17025 παρακολουθούν τη λειτουργία, λαμβάνουν δείγματα και κάνουν τις απαραίτητες αναλύσεις.

Για το ελαιόλαδο

Με επιστημονικά αυστηρή επιλογή, το ελαιόλαδο συγκεντρώνεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές σε ειδικά μονωμένο και στεγασμένο χώρο.

Το προϊόν μεταφέρεται με πλήρως ανοξείδωτο δίκτυο προς εμφιάλωση, χωρίς καμία χημική ή άλλη επεξεργασία, παρά μόνο φιλτράρισμα για την απομάκρυνση των ξένων υλών και της υγρασίας.

Οι διαδικασίες τυποποίησης είναι διαπιστευμένες κατά ISO 9001 και ISO 22000.

Οι αναλύσεις ελαιολάδου πραγματοποιούνται στα σύγχρονα διαπιστευμένα με ISO 17025 εργαστήρια Ποιοτικού Ελέγχου της Π.Ε.Σ.

Για τα εσπεριδοειδή

Η Π.Ε.Σ. διαθέτει ένα σύγχρονο συσκευαστήριο με ψυκτικούς θαλάμους, γραμμή διαλογής και συσκευασίας καθώς και αυτόματες γραμμές συσκευασίας σε δίχτυ και girsac.

Οι παραγωγικές διαδικασίες πιστοποιούνται κατά GLOBALGAP.

Η Π.Ε.Σ έχει εμπειρία και δυνατότητα για ποικιλία συσκευασιών ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών της.

BANNER ESPA